NORD PARTNER - Firma brokerska   
 
  Przetargi Referencje Kariera Linki
Poczta NP
Programy celowe
 
         
 
        Broker ubezpieczeniowy - Firma

        Broker ubezpieczeniowy - Oferta

        Broker ubezpieczeniowy - Obsługa

        Broker ubezpieczeniowy - Prasa

        Broker ubezpieczeniowy - Kontakt

   
   


Firma


Naszą dewizę stanowi doświadczenie, które wykorzystujemy w działaniach zmierzających do przygotowania programów asekuracyjnych spełniających oczekiwania naszych Klientów i gwarantujących bezpieczeństwo prowadzonego przez nich biznesu. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu do potrzeb oraz ryzyk tworzymy produkty "szyte na miarę", które racjonalizują prowadzoną politykę ubezpieczeniową.

NORD PARTNER Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych (rejestr brokerów ubezpieczeniowych) prowadzonego przez organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 00000436/U. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2006r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. Nr 178, poz. 1316), sprawdzenia wpisu można dokonać w organie nadzoru na podstawie pisemnego lub ustnego wniosku, w tym złożonego w formie elektronicznej lub telefonicznie bądź poprzez dostęp do informacji z rejestru na udostępnionym w urzędzie organu nadzoru stanowisku komputerowym.

NORD PARTNER Sp. z o.o. nie posiada akcji ani udziałów ubezpieczycieli, jak również żaden z ubezpieczycieli nie posiada udziałów NORD PARTNER Sp. z o.o.

Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej:


Zezwolenie_PUNU

Zaświadczenie_UKNUiFE

Zespół

Naszym największym kapitałem są ludzie. NORD PARTNER zatrudnia najwyższej klasy specjalistów z dziedziny prawa, ekonomii i techniki. Dysponujemy młodym i dynamicznym zespołem ludzi o wysokich kwalifikacjach, stale podnoszonych na szkoleniach, seminariach oraz konsultacjach w najlepszych firmach w Polsce i zagranicą.

Struktura

Struktura firmy obejmuje 22 przedstawicielstwa na terenie całego kraju, siedzibą Spółki jest Toruń, Biuro Zarządu znajduje się w Warszawie. Poszczególne przedstawicielstwa mają swoje siedziby w następujących miastach: Białystok, Brodnica, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Kalisz, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piła, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Wrocław, Zielona Góra, Toruń, Warszawa.


Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia naszym Klientom bezpieczeństwa w związku z prowadzonymi przez nas usługami, posiadamy jedną z najwyższych w kraju sum ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Naszymi asekuratorami są renomowani ubezpieczyciele wyspecjalizowani w zakresie akceptacji i obsługi ryzyka odpowiedzialności zawodowej.

Zarząd

Zarząd Nord Partner Sp. z o.o. jest Zarządem jednoosobowym. Funkcję tę pełni Pan Krzysztof Bromka.


Nord Partner Sp.z o.o.
Firma brokerska

NIP:   956-19-33-030
Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer rejestru KRS: 0000071865
Wysokość kapitału zakładowego: 507.000,00 zł

 
   
Copyright 2008 Nord Partner Sp.z o.o. Firma brokerska