NORD PARTNER - broker ubezpieczeniowy   
 
  Przetargi Referencje Kariera Linki
Poczta NP
Programy celowe
 
         
 
        Broker ubezpieczeniowy - Firma

        Broker ubezpieczeniowy - Oferta

        Broker ubezpieczeniowy - Obsługa

        Broker ubezpieczeniowy - Prasa

        Broker ubezpieczeniowy - Kontakt

   
   


Obsługa


Posiadając rozbudowaną strukturę terytorialną oraz licznych specjalistów na terenie całego kraju świadczymy kompleksową obsługę naszych Klientów.

Obejmuje ona w szczególności:

 • Audyt ubezpieczeniowy - określenie dotychczasowej sytuacji ubezpieczeniowej Klienta;
 • Identyfikację ryzyk - rozpoznanie potencjalnych zagrożeń, których realizacja będzie miała negatywny wpływ na prowadzoną działalność;
 • Selekcję ryzyk - usystematyzowanie zagrożeń na podstawie siły ich oddziaływania;
 • Przygotowanie programu ubezpieczenia;
 • Negocjacje ubezpieczeniowe;
 • Implementację programu ubezpieczenia - w szczególności opracowanie i wdrożenie procedur szkodowych;
 • Bieżący nadzór nad realizacją programu ubezpieczenia.

Szkolenia

Realizując kompleksowe rozwiązania asekuracyjne kładziemy szczególny nacisk na wiedzę ubezpieczeniową pracowników naszych Klientów. Nasze doświadczenia wskazują, iż efektywność wprowadzonych rozwiązań można osiągnąć dzięki stałemu poszerzaniu wiedzy oraz poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo organizacji każdego z pracowników.
Corocznie przeprowadzamy kilkadziesiąt szkoleń. Wśród podmiotów dla których przeprowadzaliśmy szkolenia są m.in.

 • Telewizja Polska S.A.
 • Polskie Radio S.A.
 • Energa - Operator S.A.
 • ENEA S.A.
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów
 • Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
 • Jutrzenka S.A.
 • PST OST-SPED Sp. z o.o.

Likwidacja szkód

Każdego roku likwidujemy kilka tysięcy szkód naszych Klientów. Realizując rozbudowane programy ubezpieczeniowe obejmujące setki podmiotów, nasze działania muszą być skoordynowane i trafne. Pomaga nam w tym nowoczesny system informatyczny. Dostęp do systemu jest możliwy z każdego miejsca i pozwala na bieżące monitorowanie etapu likwidacji szkody.


Nord Partner Sp.z o.o.
Broker ubezpieczeniowy

NIP:   956-19-33-030
Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer rejestru KRS: 0000071865
Wysokość kapitału zakładowego: 507.000,00 zł

RODO
 
   
Copyright 2008 Nord Partner Sp.z o.o. Broker ubezpieczeniowy