NORD PARTNER - broker ubezpieczeniowy   
 
  Przetargi Referencje Kariera Linki
Poczta NP
Programy celowe
 
         
 
        Broker ubezpieczeniowy - Firma

        Broker ubezpieczeniowy - Oferta

        Broker ubezpieczeniowy - Obsługa

        Broker ubezpieczeniowy - Prasa

        Broker ubezpieczeniowy - Kontakt

   
   


UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO


Reprezentując interesy kilkuset przewoźników na terenie Polski firma Nord Partner wynegocjowała program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.

W ramach programu przewoźnicy mogą uzyskać ochronę w zakresie:
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej krajowego przewoźnika drogowego,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej międzynarodowego przewoźnika drogowego,
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie kabotażu na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz pozostałych Państw Unii Europejskiej.

Ubezpieczenie ulokowane zostało u jednego z wiodących europejskich ubezpieczycieli posiadających odpowiednie zaplecze kapitałowe oraz rozbudowaną sieć likwidacji szkód na terenie całej Europy.

W celu dostosowania programu ubezpieczenia do zakresu działalności poszczególnych przewoźników program zakłada różne sumy gwarancyjne. Kształtują się one od 50 000 Euro do 1 000 000 Euro na jedno zdarzenie.

W ramach wariantów przewidzianych w programie możliwie jest objęcie ochroną ryzyk dodatkowych takich jak np.:
 • niewykonania lub nienależytego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu, zgodnie z art.70 i 84 Prawa przewozowego i art. 12 Konwencji CMR;
 • utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów oddanych przewoźnikowi przez nadawcę w związku z wykonywanym przewozem zgodnie z art. 71 i 85 Prawa przewozowego i art. 11 ust. 3 Konwencji CMR;
 • zaniechanie zamieszczenia w liście przewozowy CMR oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. k) Konwencji CMR zgodnie z art. 7 ust. 3 Konwencji CMR;
 • oraz innych ryzyk dodatkowych.

Zakres ochrony w standardzie obejmuje czynności przewozowe wykonywane na zlecenia Przewoźnika przez podwykonawców (innych przewoźników). W przypadku przewozów dokonywanych przez podprzewoźników zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną m.in.:

 • szkody wynikające z użycia przez podprzewoźnika nieprzystosowanego do przewozu danego towaru pojazdu;
 • szkody wynikające z prowadzenia pojazdu przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień;
 • szkody będące skutkiem postawienia pojazdu bez opieki;
 • oraz inne w ramach poszczególnych wariantów ochrony.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi Przedstawicielstwami w celu zapoznania się ze szczegółami programu.


Nord Partner Sp.z o.o.
Broker ubezpieczeniowy

NIP:   956-19-33-030
Oznaczenie sądu rejestrowego:
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS
Numer rejestru KRS: 0000071865
Wysokość kapitału zakładowego: 507.000,00 zł

RODO
 
   
Copyright 2008 Nord Partner Sp.z o.o. Broker ubezpieczeniowy